Introduktion

I computernetværkenes verden spiller broer og repeatere afgørende roller for at sikre effektiv og pålidelig datatransmission. Disse netværksenheder tjener forskellige formål, men er essentielle til at forbinde forskellige segmenter af et netværk. I denne artikel vil vi udforske funktionerne, funktionerne og forskellene mellem broer og repeatere og kaste lys over deres betydning i moderne netværksinfrastruktur.

Forståelse af broer

Definition og formål

En bro, i forbindelse med computernetværk, er en enhed, der forbinder flere netværkssegmenter eller LAN’er (Local Area Networks). Den fungerer ved datalinklaget i OSI-modellen (Open Systems Interconnection), som giver den mulighed for at inspicere og videresende datapakker mellem tilsluttede LAN’er. Det primære formål med en bro er at udvide netværket ved at tillade kommunikation mellem LAN’er, der bruger den samme protokol.

Sådan fungerer broer

Broer træffer intelligente videresendelsesbeslutninger baseret på MAC-adresserne (Media Access Control), der findes i datapakker. De vedligeholder en tabel kaldet MAC-adressetabellen, som kortlægger MAC-adresser til specifikke netværksporte. Når en datapakke ankommer til en bro, undersøger den destinationens MAC-adresse og tjekker dens MAC-adressetabel. Hvis MAC-adressen er kendt, videresender broen kun pakken til den relevante port, hvor destinationsenheden er tilsluttet, hvilket reducerer unødvendig netværkstrafik.

Typer af broer

 1. Lokal bro: Denne type bro forbinder to LAN’er placeret på samme fysiske placering.
 2. Fjernbro: Fjernbroer bruges til at forbinde to eller flere LAN’er, der er geografisk fjernt fra hinanden.

Fordele ved broer

 • Segmentering: Broer tillader netværkssegmentering, hvilket hjælper med at reducere netværksoverbelastning og forbedre den overordnede netværksydelse.
 • Filtrering: Broer kan filtrere og videresende specifikke typer trafik, hvilket øger sikkerheden ved at forhindre uautoriseret adgang til visse LAN-segmenter.
 • Forbedret båndbredde: Ved at forbinde LAN’er øger broer effektivt den tilgængelige båndbredde til datatransmission.

Ulemper ved broer

 • Begrænset netværksstørrelse: Broer har begrænsninger på antallet af tilsluttede enheder på grund af deres afhængighed af MAC-adresser.
 • Kompleks konfiguration: Konfiguration af broer kan være mere kompleks sammenlignet med andre netværksenheder.
Hvad er en bro og repeater

Undersøgelse af repeatere

Definition og formål

En repeater, også kendt som en signalforstærker, er en netværksenhed, der bruges til at forstærke og regenerere netværkssignaler. Den fungerer på det fysiske lag af OSI-modellen og hjælper med at udvide rækkevidden af netværkssignaler ved at øge deres styrke. Repeatere bruges almindeligvis i scenarier, hvor netværkskabler skal forlænges ud over deres standardlængdebegrænsninger.

Sådan fungerer repeatere

Repeatere modtager svage signaler fra ét netværkssegment og regenererer dem til fuld styrke, før de videresender dem til det næste segment. De forstærker de elektriske eller optiske signaler, så de kan rejse længere afstande uden væsentlig signalforringelse. Repeatere hjælper med at overvinde de begrænsninger, der pålægges af faktorer som kabeldæmpning, som svækker signaler over lange afstande.

Typer af repeatere

 1. Analog Repeater: Analoge repeatere forstærker analoge signaler, der almindeligvis bruges til lyd- og videotransmission.
 2. Digital Repeater: Digitale repeatere regenererer digitale signaler og bevarer integriteten af de transmitterede data.

Fordele ved repeatere

 • Signaludvidelse: Repeatere udvider rækkevidden af netværkssignaler, hvilket muliggør længere kabellængder og overvinder problemer med signalforringelse.
 • Enkelhed: Repeatere er simple enheder med minimale konfigurationskrav, hvilket gør dem nemme at implementere.

Ulemper ved repeatere

 • Begrænset funktionalitet: Repeatere forstærker og regenererer kun signaler og giver ingen yderligere funktioner som filtrering eller segmentering.
 • Signalforsinkelse: Processen med at forstærke og regenerere signaler introducerer en vis forsinkelse, selvom den normalt er ubetydelig.

Bridge vs. Repeater: En sammenligning

Funktionalitet

Broer og repeatere tjener forskellige funktioner i et netværk:

 • Broer: Broer forbinder flere LAN’er, hvilket udvider netværket og letter kommunikationen mellem LAN’er ved hjælp af den samme protokol. De opererer på datalinklaget og træffer intelligente videresendelsesbeslutninger baseret på MAC-adresser.
 • Repeatere: Repeatere forstærker og regenererer netværkssignaler og udvider netværkets rækkevidde. De opererer på det fysiske lag og hjælper med at overvinde signalforringelse forårsaget af lange kabellængder.

OSI lag

 • Broer: Broer fungerer ved datalinklaget (lag 2) i OSI-modellen, inspicerer MAC-adresser og træffer videresendelsesbeslutninger baseret på dem.
 • Repeatere: Repeatere opererer på det fysiske lag (Layer 1) af OSI-modellen og forstærker og regenererer signaler uden at analysere deres indhold.

Konfigurationskompleksitet

 • Broer: Konfiguration af broer kan være mere kompleks sammenlignet med repeatere på grund af deres behov for MAC-adressetabeller og intelligente videresendelsesbeslutninger.
 • Repeatere: Repeatere er simple enheder med minimale konfigurationskrav, hvilket gør dem nemme at konfigurere.

Yderligere funktioner

 • Broer: Broer giver funktioner som netværkssegmentering, filtrering og forbedret båndbreddeudnyttelse.
 • Repeatere: Repeatere fokuserer udelukkende på signalforstærkning og regenerering og tilbyder ingen yderligere funktioner ud over signaludvidelse.

Konklusion

Broer og repeatere er essentielle netværksenheder, der spiller forskellige roller ved at forbinde netværkssegmenter og udvide rækkevidden af netværkssignaler. Broer letter kommunikationen mellem LAN’er, mens repeatere overvinder begrænsninger for signalforringelse. At forstå deres funktionaliteter, fordele og ulemper er afgørende for at opbygge effektive og pålidelige netværksinfrastrukturer.

Ofte stillede spørgsmål

1. Kan en bro forbinde netværk med forskellige protokoller?
Ja, broer er i stand til at forbinde netværk med forskellige protokoller, så længe de fungerer på datalinklaget.

2. Er broer og sporskifter det samme?
Broer og switches deler ligheder i deres funktionaliteter, men switche er mere avancerede enheder, der fungerer på datalinklaget med yderligere funktioner som VLAN-understøttelse og portbaserede videresendelsesbeslutninger.

3. Kan en repeater bruges til at udvide et trådløst netværk?
Ja, repeatere kan bruges til at udvide trådløse netværk ved at forstærke og regenerere trådløse signaler, hvilket øger dækningsområdet.

4. Indfører broer nogen latens i netværket?
Broer indfører minimal latenstid i netværket, da de skal inspicere MAC-adresser og træffe videresendelsesbeslutninger.

5. Er der nogen begrænsninger på antallet af repeatere, der kan bruges i et netværk?
Der er ingen specifikke begrænsninger på antallet af repeatere, der kan bruges i et netværk, men overdreven brug af repeatere kan introducere yderligere latenstid og signalforringelse.