Ιστορικό

Με τις αλλαγές στη δομή των ενεργειακών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων προστασίας του φυσικού αερίου και την ταχεία ανάπτυξη των αγωγών φυσικού αερίου ως κόμβου τροφοδοσίας, όταν ατυχήματα, όπως διαρροή, ρήξη αγωγού, θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία και τους χρήστες. Με το ευρέως χρησιμοποιούμενο δίκτυο GPRS/3G/4G, οι παράμετροι της συγκέντρωσης αερίου, του όγκου αερίου, της πίεσης και της θερμοκρασίας μπορούν να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως και ασύρματα και μπορούν να ελεγχθούν οι λειτουργίες συναγερμού, διάγνωσης σφαλμάτων και εξάλειψης.

Σχήμα Diagram

Ασύρματη παρακολούθηση δικτύου αγωγών αερίου

Επισκόπηση Συστήματος

Ο έλεγχος της απόκτησης RTU της πίεσης, της ροής, της θερμοκρασίας και άλλων παραμέτρων του αγωγού μέσω του Alotcer GPRS/3G/Βιομηχανικός δρομολογητής 4G και στείλτε τα δεδομένα στο κέντρο παρακολούθησης, το κέντρο παρακολούθησης της αντίστοιχης λειτουργίας σύμφωνα με τις παραμέτρους του αγωγού, για να γίνει απομακρυσμένη κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση του κόμβου του αγωγού.

Τερματικά: Το μπροστινό μέρος αποτελείται από μια ποικιλία μετρητών αερίου, συλλογής και ελέγχου RTU.

Επικοινωνία: Ο έλεγχος συλλογής RTU συνδέεται απευθείας με το ασύρματο DTU/ROUTER Alotcer, για τη δημιουργία του δικτύου μεταξύ του κέντρου παρακολούθησης και ελέγχου.

Ιστορικό: Το κέντρο παρακολούθησης του αγωγού αερίου μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες δεδομένων του μπροστινού σωλήνα μέσω του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, και στη συνέχεια να λάβει το αντίστοιχο τηλεχειριστήριο και τη λειτουργία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του συστήματος

Επιλύει τις δυσκολίες των μεγάλων γραμμών αγωγών, των απομακρυσμένων και διάσπαρτων τοποθεσιών και της δύσκολης παρακολούθησης και συντήρησης επί τόπου.

Υψηλές προδιαγραφές, απόδοση βιομηχανικής ποιότητας, αντιμετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών και κλιματικών επιπτώσεων.

Βελτιώστε σημαντικά την αποτελεσματικότητα των δοκιμών αγωγών και ουσιαστικά βάλτε ένα τέλος στην εμφάνιση μεγάλων γεγονότων.

Μπορεί να διαμορφώσει και να τροποποιήσει εξ αποστάσεως τις παραμέτρους λειτουργίας των ασύρματων συσκευών, έτσι ώστε ολόκληρο το σύστημα να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό.

Μοντέλο προϊόντος και εικόνα επιτόπου

AR7000 Βιομηχανικός δρομολογητής

AR7000 Βιομηχανικός δρομολογητής

Ασύρματη παρακολούθηση δικτύου αγωγών αερίου

Σχετικές θέσεις