Ιστορικό

Ο αριθμός και το μέγεθος είναι πολύ μεγάλα για την παροχή θέρμανσης χειμώνα, επομένως η παράλογη και μη έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων θέρμανσης το χειμώνα θα έχει μεγάλο αντίκτυπο, το τρέχον σύστημα θέρμανσης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ο εξοπλισμός θέρμανσης είναι μεγάλος και διάσπαρτος, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί η διαχείριση.

Η ανάγκη για χειροκίνητη επιθεώρηση, μηχανική και ιδιοκτησία συχνά αλληλεπιδρούν και παραπονούνται λόγω προβλημάτων.

Διάγραμμα σχήματος

Παρακολούθηση αστικής θέρμανσης

 

Επισκόπηση Συστήματος

Ο υφιστάμενος πίνακας ελέγχου του συστήματος θέρμανσης για τη συλλογή και τον έλεγχο των δεικτών του συστήματος, το 4G DTU/ Βιομηχανικός δρομολογητής συνδέει τον πίνακα ελέγχου, για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του πίνακα ελέγχου δεδομένων και της πλατφόρμας του κέντρου παρακολούθησης θέρμανσης, να πραγματοποιηθεί η τεράστια βάση της κεντρικής διαχείρισης του εξοπλισμού θέρμανσης.

Μπροστινό μέρος: Ο ελεγκτής πραγματοποιεί τη συλλογή στόχου και τον έλεγχο σε κάθε σύστημα θέρμανσης, συνήθως συνδέεται με το κέντρο παρακολούθησης μέσω ενσύρματου.

Επικοινωνία: Βιομηχανικό ασύρματο τερματικό δεδομένων Alotcer DTU αντικαθιστά την ενσύρματη σύνδεση και συνδέεται με το κέντρο παρακολούθησης μέσω του δικτύου GPRS/3G.

Ιστορικό: Παρατηρητήριο Ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση όλου του εξοπλισμού θέρμανσης μέσω Διαδικτύου.

 

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του συστήματος

Ένας μεγάλος αριθμός του εξοπλισμού θέρμανσης, μέσω του Διαδικτύου, μπορεί να είναι ενοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση, υψηλής απόδοσης, ελεγχόμενος.

Παρακολουθήστε τη λειτουργία του εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο για να εξασφαλίσετε την κανονική θέρμανση των κατοίκων.

Δεν απαιτείται χειροκίνητος έλεγχος για τη μείωση του φόρτου εργασίας και του κόστους.

Ο εξοπλισμός είναι συμπαγής, απλός και εύκολος στην εγκατάσταση και συντήρηση.

 

Μοντέλο προϊόντος και εικόνα επιτόπου

AR7000 Βιομηχανικός δρομολογητής

AR7000 Βιομηχανικός δρομολογητής

 

Παρακολούθηση αστικής θέρμανσης

Σχετικές θέσεις