Ιστορικό

Επί του παρόντος, ένας μεγάλος αριθμός εξοπλισμού πυργογερανών έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο. Καθώς τα συχνά ατυχήματα έχουν γίνει σταδιακά εμφανή και ο αριθμός των γερανών πύργου αυξάνεται ραγδαία κάθε χρόνο, ο κεντρικός έλεγχος του γερανού επίκειται.

Οι χειριστές συχνά κάνουν παράνομες λειτουργίες, εργασίες υπερφόρτωσης.

Η συντήρηση του εξοπλισμού δεν είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη, με υψηλό κόστος εργασίας.

Περιλαμβάνει πολυτομεακή διαχείριση, η θέση δεν είναι σαφής, δεν μπορεί να είναι καλά συντονισμένος έλεγχος.

 

Σχήμα Diagram

Παρακολούθηση εξοπλισμού γερανού πύργου

Επισκόπηση Συστήματος

Με τον εξοπλισμό GPRS, η τοποθεσία του γερανού πύργου είναι ενοποιημένος έλεγχος, κατανόηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης φορτίου γερανού και άλλα δεδομένα, μειώνοντας σημαντικά το ποσοστό ατυχημάτων.

Μπροστινό άκρο: Συνδέεται με τον ελεγκτή γερανού πύργου μέσω του μόντεμ IP Alotcer GPRS, έτσι ώστε ο πύργος γερανός να μπορεί να διασυνδεθεί με το κέντρο παρακολούθησης.

Επικοινωνία: GPRS IP μόντεμ μέσω του ασύρματου δικτύου και του Διαδικτύου για να πραγματοποιήσει το κέντρο παρακολούθησης γερανού πύργου επικοινωνίας σύνδεσης δικτύου.

Ιστορικό: Κέντρο παρακολούθησης γερανών πύργου μέσω του Διαδικτύου για ενοποιημένο έλεγχο όλων των γερανών πύργου.

 

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του συστήματος

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων λειτουργίας του γερανού πύργου, μόλις υπάρξει παραβίαση υπερφόρτωσης το κέντρο παρακολούθησης θα ειδοποιήσει αμέσως.

Η εξάλειψη της ανάγκης για εργασίες δοκιμών υψηλού πεδίου βελτιώνει την αποδοτικότητα της εργασίας.

Οι εταιρείες γερανών πύργων, οι κατασκευαστικές μονάδες, τα τμήματα εποπτείας ασφάλειας μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του γερανού, πολυτομεακή διαχείριση συγχρονισμού.

 

Μοντέλο προϊόντος και εικόνα επιτόπου

AR7000 Βιομηχανικός δρομολογητής

AR7000 Βιομηχανικός δρομολογητής

Παρακολούθηση εξοπλισμού γερανού πύργου

Σχετικές θέσεις