Πώς λειτουργεί το IP Passthrough σε Industrial Cellular Router

Καθώς οι βιομηχανικές διαδικασίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το Internet of Things (IoT), η ανάγκη για αξιόπιστη και ασφαλή συνδεσιμότητα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Το AR7091 Industrial IoT Cellular Router παρέχει μια στιβαρή και ευέλικτη λύση για τις επιχειρήσεις που πρέπει να συνδεθούν σε κυψελοειδή δίκτυα για να ενεργοποιήσουν τις δραστηριότητές τους.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του δρομολογητή AR7091 είναι η λειτουργία διέλευσης IP, η οποία επιτρέπει στις συσκευές στο τοπικό δίκτυο να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP ενός κυψελοειδούς μόντεμ για τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς λειτουργεί η διέλευση IP και γιατί είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για βιομηχανικούς κυψελοειδείς δρομολογητές.

Τι είναι το IP Passthrough;

Η διέλευση IP είναι μια λειτουργία σε έναν δρομολογητή που επιτρέπει σε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή να χρησιμοποιεί τη δημόσια διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον ISP στον ίδιο τον δρομολογητή. Με άλλα λόγια, αντί ο δρομολογητής να χρησιμοποιεί μια ιδιωτική διεύθυνση IP για να επικοινωνεί με συσκευές στο τοπικό δίκτυο και τη δημόσια διεύθυνση IP για να επικοινωνεί με το Διαδίκτυο, οι συσκευές στο τοπικό δίκτυο χρησιμοποιούν τη δημόσια διεύθυνση IP για να επικοινωνούν απευθείας με το Διαδίκτυο.

Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου η συσκευή απαιτεί μια δημόσια διεύθυνση IP για συγκεκριμένο σκοπό, όπως η πρόσβαση σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή, χωρίς να χρειάζεται να περάσει από μια διαδικασία μετάφρασης διεύθυνσης δικτύου (NAT), η οποία μπορεί να προκαλέσει λανθάνουσα κατάσταση και άλλα προβλήματα.

Πώς λειτουργεί το IP Passthrough;

Πώς λειτουργεί το IP Passthrough;

Η διέλευση IP λειτουργεί περνώντας μέσω της δημόσιας διεύθυνσης IP που έχει εκχωρηθεί από τον ISP στον δρομολογητή σε μια συσκευή στο τοπικό δίκτυο. Ο δρομολογητής λειτουργεί ουσιαστικά ως γέφυρα, επιτρέποντας στη συσκευή να επικοινωνεί απευθείας με το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τη δημόσια διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο δρομολογητή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διέλευσης IP σε έναν δρομολογητή, συνήθως πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του δρομολογητή και να τον διαμορφώσετε ανάλογα. Ανάλογα με το μοντέλο του δρομολογητή, τα συγκεκριμένα βήματα μπορεί να διαφέρουν, αλλά γενικά, πρέπει να καθορίσετε τη συσκευή στο τοπικό δίκτυο που θα χρησιμοποιεί τη δημόσια διεύθυνση IP και να διαμορφώσετε τον δρομολογητή ώστε να περνά από τη διεύθυνση IP σε αυτήν τη συσκευή.

Τι είναι το Cellular WiFi Passthrough;

Το Cellular WiFi passthrough είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει στον δρομολογητή να περάσει μέσω της διεύθυνσης IP ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή μέσω WiFi. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για κινητές συσκευές που πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο εν κινήσει, όπως tablet ή φορητοί υπολογιστές, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό κινητό μόντεμ.

Ποιο μοντέλο υποστηρίζει τη λειτουργία διέλευσης IP κινητής τηλεφωνίας WAN;

Το AR7091 Industrial IoT Cellular Router υποστηρίζει τη λειτουργία διέλευσης IP κυψελοειδούς WAN, η οποία επιτρέπει στις συσκευές στο τοπικό δίκτυο να χρησιμοποιούν τη δημόσια διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από το κυψελοειδές δίκτυο για τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επιχειρήσεις που πρέπει να συνδεθούν σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση, συλλογή δεδομένων και άλλες εφαρμογές IoT.

Τι είναι το IP Passthrough στο δρομολογητή Verizon;

Οι δρομολογητές της Verizon υποστηρίζουν επίσης τη λειτουργία διέλευσης IP, η οποία επιτρέπει στις συσκευές στο τοπικό δίκτυο να χρησιμοποιούν τη δημόσια διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τη Verizon για τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για επιχειρήσεις που πρέπει να συνδεθούν στο κυψελοειδές δίκτυο της Verizon για εφαρμογές IoT.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω το IP Passthrough στο Industrial Cellular Router?

Για να ρυθμίσετε το IP Passthrough στον Industrial Cellular Router σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο web interface του δρομολογητή σας.
  2. Πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις WAN.
  3. Αναζητήστε την επιλογή IP Passthrough και ενεργοποιήστε την.
  4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC της συσκευής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως συσκευή διέλευσης.
  5. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας και επανεκκινήστε το δρομολογητή.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα του IP passhrough;

Το κύριο πλεονέκτημα της διέλευσης IP είναι ότι επιτρέπει σε μια μεμονωμένη συσκευή σε τοπικό δίκτυο να έχει μια δημόσια διεύθυνση IP και να επικοινωνεί απευθείας με το διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για εφαρμογές που απαιτούν δημόσια διεύθυνση IP, όπως η εκτέλεση ενός διακομιστή web ή η φιλοξενία ενός διακομιστή παιχνιδιών. Επιπλέον, η διέλευση IP μπορεί να απλοποιήσει τη διαμόρφωση του δικτύου επιτρέποντας σε όλες τις συσκευές σε ένα τοπικό δίκτυο να χρησιμοποιούν την ίδια δημόσια διεύθυνση IP.

Είναι ασφαλές το IP passhrough;

Η ίδια η διέλευση IP είναι μια ασφαλής λειτουργία, καθώς επιτρέπει απλώς τη διαφανή επικοινωνία μεταξύ συσκευών σε τοπικό δίκτυο και του Διαδικτύου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι τυχόν συσκευές στο τοπικό δίκτυο που εκτίθενται στο Διαδίκτυο μέσω διέλευσης IP είναι κατάλληλα ασφαλισμένες και διαμορφωμένες ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι είναι η λειτουργία passthrough;

Η λειτουργία διέλευσης είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει σε μια συσκευή να διέρχεται από αυτήν την κυκλοφορία δικτύου χωρίς να τροποποιεί ή να επιθεωρεί την κίνηση. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου μια συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με διαφάνεια σε ένα δίκτυο, όπως όταν χρησιμοποιείται ένας δρομολογητής κινητής τηλεφωνίας για την παροχή σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε ένα τοπικό δίκτυο.

Λειτουργία γέφυρας έναντι IP passthrough

Η λειτουργία γέφυρας και η διέλευση IP είναι και τα δύο χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διαφανή επικοινωνία δικτύου, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ τους. Η λειτουργία γέφυρας χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο διαφορετικά δίκτυα μεταξύ τους και να τους επιτρέψει να επικοινωνούν σαν να ήταν μέρος του ίδιου δικτύου. Η διέλευση IP, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με ένα μόντεμ ή έναν δρομολογητή κινητής τηλεφωνίας για να επιτρέψει τη χρήση μιας ενιαίας δημόσιας διεύθυνσης IP από πολλές συσκευές σε ένα τοπικό δίκτυο.

IP passthrough vs προώθηση θύρας

Η διέλευση IP και η προώθηση θύρας είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκθεση συσκευών σε ένα τοπικό δίκτυο στο Διαδίκτυο. Η διέλευση IP επιτρέπει σε μια μεμονωμένη συσκευή στο τοπικό δίκτυο να έχει δημόσια διεύθυνση IP και να επικοινωνεί απευθείας με το διαδίκτυο, ενώ η προώθηση θυρών επιτρέπει την προώθηση συγκεκριμένων θυρών σε μια δημόσια διεύθυνση IP σε συγκεκριμένες συσκευές στο τοπικό δίκτυο.

Πίνακας σύγκρισης κύριων παραμέτρων

Για να σας βοηθήσουμε να συγκρίνετε διαφορετικούς δρομολογητές και τις δυνατότητες διέλευσης IP τους, ακολουθεί ένας πίνακας που συγκρίνει μερικές από τις κύριες παραμέτρους:

Μοντέλο Δίκτυα Λιμένες Πρωτόκολλα Κάρτες διπλής SIM VPN RS232 RS485 RJ45
AR7091 Industrial IoT Cellular Router 5G, 4G LTE, 3G, Cellular, Wi-Fi, Ethernet 4 LAN, 1 WAN MQTT, Modbus TCP, OPC UA, Ntirp and DTU
IPSEC, L2TP, PPTP, OpenVPN, GRE, DMVPN etc.
Yes Yes Yes Yes Yes
Netgear Nighthawk AC1900 Wi-Fi, Ethernet 4 LAN, 1 WAN TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3 No Yes Yes No Yes
TP-Link Archer C7 Wi-Fi, Ethernet 4 LAN, 1 WAN TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3 No Yes Yes No Yes
AR7091 Βιομηχανική πύλη IoT

FAQs

Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διέλευσης IP και λειτουργίας γέφυρας;

Α: Η λειτουργία διέλευσης IP και η λειτουργία γέφυρας είναι παρόμοια καθώς και οι δύο σας επιτρέπουν να παρακάμψετε το δρομολογητή και να συνδέσετε μια συσκευή απευθείας στο δίκτυο. Ωστόσο, η διέλευση IP είναι πιο ευέλικτη και σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μια δημόσια διεύθυνση IP στη συσκευή, ενώ η λειτουργία γέφυρας απλώς προωθεί όλη την κίνηση στη συσκευή χωρίς να της εκχωρήσει μια δημόσια διεύθυνση IP.

Συμπέρασμα

Η λειτουργία διέλευσης IP είναι μια χρήσιμη δυνατότητα που επιτρέπει τη διαφανή δικτυακή επικοινωνία μεταξύ ενός τοπικού δικτύου και του Διαδικτύου. Χρησιμοποιώντας τη διέλευση IP, μια μεμονωμένη συσκευή στο τοπικό δίκτυο μπορεί να εκτεθεί στο Διαδίκτυο με μια δημόσια διεύθυνση IP, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για εφαρμογές όπως η εκτέλεση ενός διακομιστή web ή η φιλοξενία ενός διακομιστή παιχνιδιών. Ενώ η ίδια η διέλευση IP είναι μια ασφαλής δυνατότητα χρήσης, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλες οι συσκευές που εκτίθενται στο Διαδίκτυο είναι σωστά ασφαλισμένες και διαμορφωμένες ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,