การสนับสนุนที่บริษัทของคุณมอบให้กับผู้จัดจำหน่าย

1. รับการคุ้มครองลูกค้า
2. รับราคาจัดจำหน่ายที่แข่งขันได้
3. รับการสนับสนุนส่งเสริมการขาย
4. รับการฝึกอบรมด้านเทคนิค
5. โดยการป้อนเนื้อหาแบบกำหนดเองที่กล่าวถึงธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายโดยเฉพาะ เช่น ภาษาท้องถิ่น ราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และชื่อและข้อมูลติดต่อที่เหมาะสม
6. รับผลิตภัณฑ์ บทแนะนำวิดีโอ คู่มือผลิตภัณฑ์
7. การประมวลผลเงินคืน

เป็นตัวแทนจำหน่ายเลย

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง