คุณสามารถบอกฉันเกี่ยวกับการสนับสนุนที่บริษัทของคุณมอบให้กับผู้จัดจำหน่ายได้หรือไม่?

1. รับการคุ้มครองลูกค้า 2. รับราคาจัดจำหน่ายที่แข่งขันได้ 3. รับการสนับสนุนส่งเสริมการขาย 4. รับการฝึกอบรมด้านเทคนิค 5. [...]