Alotcer IoT

Mới đây Alotcer đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Indwow Technology Co. Ltd, trên nguyên tắc lợi thế bổ sung, hai bên sẽ hợp tác toàn diện và sâu rộng về thiết kế sản phẩm, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và xúc tiến thị trường trong các lĩnh vực giám sát công nghiệp, Internet vạn vật truyền thông và các lĩnh vực khác, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng tốt và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng toàn cầu, cùng nhau xây dựng thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Bằng sự hợp tác này, hai bên sẽ tích hợp được các nguồn lực ưu việt và nhanh chóng hoàn thành việc lặp lại, quảng bá sản phẩm để sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Đồng thời, thương hiệu INDWOW cũng sẽ là lực lượng quan trọng nhất của chúng tôi trong việc mở rộng thị trường quốc tế.