cách thiết lập IPsec VPN
IPsec VPN đề cập đến công nghệ VPN sử dụng giao thức IPSec để đạt được quyền truy cập từ xa. IPSec, được gọi là Bảo mật Giao thức Internet, là một khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật được xác định bởi Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet (IETF) để cung cấp một kênh giao tiếp an toàn giữa hai mạng riêng trên mạng công cộng và để đảm bảo kết nối thông qua một kênh được mã hóa – cung cấp các dịch vụ gói dữ liệu riêng giữa hai cổng công cộng. IPSEC là một công nghệ VPN tương đối hoàn chỉnh và có hệ thống chỉ định một loạt các tiêu chuẩn giao thức.

Có hai lý do giải thích cho sự ra đời của giao thức IPSEC: một là hệ thống TCP / IP ban đầu không có thiết kế dựa trên bảo mật và bất kỳ ai có thể truy cập mạng đều có thể phân tích tất cả dữ liệu truyền thông. IPSEC giới thiệu một cơ chế bảo mật hoàn chỉnh, bao gồm mã hóa, xác thực và giả mạo dữ liệu.

Một lý do khác là Internet đang phát triển nhanh chóng và việc truy cập ngày càng thuận tiện hơn. Nhiều khách hàng muốn tận dụng băng thông này để kết nối với các mạng khác.

Giao thức IPSEC, thông qua công nghệ đóng gói gói tin, có thể sử dụng các địa chỉ định tuyến Internet để đóng gói địa chỉ IP của các mạng nội bộ và đạt được khả năng tương tác của các mạng không đồng nhất.
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập mạng riêng IPsec VPN giữa bộ định tuyến công nghiệp Alotcer 5G / 4G VPN và H3C.
Đầu tiên, thiết lập các thông số cấu hình máy chủ VPN của H3C

cách thiết lập IPsec VPN

 

cách thiết lập IPsec VPN

cách thiết lập IPsec VPN

cách thiết lập IPsec VPN

cách thiết lập IPsec VPN

cách thiết lập IPsec VPN

cách thiết lập IPsec VPN

cách thiết lập IPsec VPN
Sau khi hoàn thành các thông số máy chủ H3C IPSEC VPN, hãy định cấu hình các thông số tương ứng cho bộ định tuyến công nghiệp Alotcer 5G / 4G IPSEC VPN, như thể hiện trong hình sau:

 

Cách thiết lập IPsec VPN

 

Cách thiết lập IPsec VPN

Cách thiết lập IPsec VPN

Hình ảnh sau đây cho thấy giao diện tiếng Anh của bộ định tuyến Alotcer 5G / 4G IPSEC VPN:

Cách thiết lập IPsec VPN