Tiểu sử

PLC đã được sử dụng rộng rãi trong ngành điều khiển công nghiệp, sự ổn định của PLC đã được mọi người hoan nghênh, với sự gia tăng nhanh chóng trong lĩnh vực ứng dụng PLC, quản lý tập trung từ xa của PLC đã trở thành điểm nghẽn lớn nhất.

Dự án trên toàn khu vực, cách truyền thông truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu giám sát PLC tại chỗ.

Khi một dự án cần thay đổi, các thông số vận hành và nâng cấp không thể kịp thời và thuận tiện để PLC sửa đổi từ xa.

 

Sơ đồ lược đồ

Giải pháp giám sát không dây PLC

Tổng quan hệ thống

Chế độ giao tiếp PLC được sử dụng trong giao tiếp Ethernet truyền thống, RS485, nhưng khu công nghiệp ở nhiều nơi không có dây dẫn và chi phí điều chỉnh cao, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, sử dụng GPRS / 3G / 4G để thay thế giao tiếp dây hiện có, đó là giải pháp vấn đề này từ cơ bản.

Mặt trước: PLC kết nối với thiết bị truyền thông không dây qua RS485 hoặc cáp.

Giao tiếp: Modem / Bộ định tuyến Alotcer kết nối trung tâm quản lý và giám sát PLC.

Cơ sở: Nền tảng giám sát PLC hiện có không cần thay đổi hoặc nâng cấp, thông qua cổng nối tiếp ảo hoặc mạng kết nối trực tiếp PLC tại chỗ, PLC có thể được giám sát và quản lý thống nhất.

Các tính năng và ưu điểm của hệ thống

Modem không dây công nghiệp và PLC tạo thành một hệ thống đầu cuối ổn định và đáng tin cậy, trực tuyến 24 giờ không bị gián đoạn.

Phá vỡ các hạn chế về không gian, miễn là có mạng không dây nơi PLC có thể được giám sát.

Có thể theo dõi các yêu cầu của dự án bất cứ lúc nào để sửa đổi các thông số làm việc của PLC và nâng cấp chương trình từ xa.

Mô hình sản phẩm và hình ảnh tại chỗ

Modem IP AD2066

Modem IP AR2066

Giải pháp giám sát không dây PLC

Bài viết liên quan