Khách hàng Trung Đông đến Hạ Môn để nghiên cứu ứng dụng cho truyền thông không dây công nghiệp và nhu cầu, sau nhiều lần liên lạc, để hiểu, có tính đến Alotcer có thế mạnh nghiên cứu và phát triển ở trình độ cao, đồng thời sở hữu các nhà máy và nhà máy chế biến dây chuyền vá cao cấp độc lập Với khả năng kiểm tra thức ăn và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khách hàng Trung Đông rất hài lòng và hài lòng với hai bên nhân dịp hai bên hỗ trợ thiết bị đầu cuối tự phục vụ thiết bị không dây công nghiệp đạt được ý định hợp tác, khách hàng trở lại Trung Đông sẽ phân loại chức năng thiết bị khu vực Trung Đông Và các yêu cầu chứng nhận liên quan. Trong việc hoàn thành hỗ trợ chức năng dưới tiền đề của việc cung cấp sản phẩm thực tế.

Thỏa thuận với khách hàng Trung Đông