Tiểu sử

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng thẻ tín dụng, thẻ tín dụng tiện lợi, không cần nhiều tiền mặt. Trung tâm mua sắm kinh doanh máy POS, với bộ định tuyến công nghiệp không dây Alotcer 3G / 4G, thị trường của mỗi POS có thể kết nối rất tốt với hệ thống UnionPay, giúp hoạt động thị trường trơn tru và hiệu quả hơn.

 

Schema Diagram

Trung tâm mua sắm mạng không dây POS

Tổng quan hệ thống

Nhiều máy POS trong trung tâm mua sắm kết nối bộ định tuyến 3G / 4G công nghiệp Alotcer qua cáp hoặc WIFI, bộ định tuyến Công nghiệp hoạt động với Thẻ SIM APN và VPN để tạo sự liên lạc đáng tin cậy giữa trung tâm bán hàng POS với hệ thống ngân hàng.

Giao diện người dùng: Máy POS thiết lập mạng cục bộ qua WIFI hoặc cáp khi kết nối bộ định tuyến không dây công nghiệp Alotcer.

Giao tiếp: Bộ định tuyến công nghiệp 3G / 4G hoạt động với thẻ SIM APN và dịch vụ mã hóa VPN để kết nối với hệ thống ngân hàng.

Thông tin cơ bản: Hệ thống ngân hàng kết nối với bộ định tuyến không dây phía trước, để đạt được đồng bộ hóa dữ liệu với các máy POS của trung tâm mua sắm.

 

Các tính năng và ưu điểm của hệ thống

Hỗ trợ dây, mạng cục bộ WIFI Sync, chia sẻ tài nguyên.

Thiết kế cấp công nghiệp cao, ổn định và đáng tin cậy.

Hỗ trợ các nhà khai thác mạng APN, với nhiều loại mã hóa dữ liệu VPN khác nhau.

Kênh mạng thống nhất để giảm chi phí vận hành POS.

 

Mô hình sản phẩm và hình ảnh tại chỗ

Bộ định tuyến công nghiệp AR7088

Bộ định tuyến công nghiệp AR7088

Trung tâm mua sắm mạng không dây POS

Bài viết liên quan